1. januar 0001

Katastrofefond skal sikres finansiering

Kun halvdelen af de 460 millioner dollars, FN har bedt om fra det internationale samfund til nødhjælp til det katastroferamte Pakistan, er kommet ind. Godt 20 millioner mennesker er påvirket af oversvømmelserne.


FN har en katastrofefond, CERF (Central Emergency Response Fund), under OCHA (Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs). Problemet med CERF er efter FN-forbundets mening, at det er frivilligt for donorlandene at bidrage med midler. Det giver et uforudsigeligt finansieringsgrundlag. Samtidig er finansieringen for lille til at kunne yde en hurtig, optimal indsats i alle katastrofesituationer, som oversvømmelserne i Pakistan senest har demonstreret.

CERF's retningslinier kan også diskuteres. Eksempelvis er det sådan, at hvis det forventes, at lande vil afgive specifikke, direkte donorløfter til en konkret katastrofesituation, så kan FN-organisationer, som alene kan søge om CERF-penge, kun søge om lån fra Fonden til sin påtænkte indsats; lån, der så skal tilbagebetales, når de øremærkede donor-bidrag er modtaget.

Vi mener i FN-forbundet, at obligatoriske, pålignede bidrag vil sikre en mere forudsigelig, langsigtet finansiering, hvor byrderne fordeles ligeligt mellem donorerne; og hvor uvedkommende, politiske hensyn ikke vil få så stor indflydelse.


 
CERF er oprettet i 2005 til at afløse FN's Central Emergency Revolving Fund, og har opereret siden 2006. Danmark bidrager med ca. 8,4 til 9,4 mio. US$, og har i de fem bidragsår betalt i alt 45 mio. US$ (godt 260 mio. DKK). I alt 120 lande og 27 organisationer og virksomheder har givet bidrag på godt 1,9 mia. US$ i de fem år. I 2009 bidrog 85 lande og ni organisationer og virksomheder med knap 402 mio. US$.

Du kan læse mere om CERF på deres hjemmeside:

http://ochaonline.un.org/cerf/CERFHome/tabid/1705/language/en-US/Default.aspx

Hør generalsekretær Torleif Jonassons udtalelse mandag den 16. august  i Radioavisen på P1 her