1. januar 0001

G4S skader fredsprocessen

Af Jørgen Estrup og Lave K. Broch, hhv. landsformand og medlem af forretningsudvalget i FN-forbundet. Debatinlægget er bragt i Berlingske Tidende 23. november 2010

»Vi vil ikke bidrage til at understøtte en situation, der er kendt ulovlig af folkeretten, uanset om vores egen optræden er lovlig eller ej,«udtalte Lars Nørby Johansen, direktør i daværende Group 4 Falck, i oktober 2002 (Berlingske 21.11.2010).

For otte år siden kunne Group 4 Falck (nu G4S) se det problematiske i, at virksomheden var aktiv i områder, der er besat af Israel. Men tilsyneladende har G4S skiftet standpunkt.

Det uafhængige researchcenter DanWatch har dokumenteret, at G4S igen er aktiv på Vestbredden, inkl. i Østjerusalem, og ved en af indgangene til Gaza, Erez-checkpointet (Berlingske 21.11.2010). G4S har simpelthen bevæbnede vagter i en række bosættelser og står for leverancer af sikkerhedsudstyr til checkpoints.

Det er dybt beskæmmende, at G4S siger et og gør noget andet i en sag, der drejer sig om aktiviteter i bosættelser, som både FNs Sikkerhedsråd og Den Internationale Domstol har kendt ulovlige. Dermed er G4S med til at undergrave folkeretten og fredsprocessen mellem Israel og Palæstina.

FN-forbundet støtter den af FNs Sikkerhedsråd vedtagne tostatsløsning, hvor der er sikkerhed for såvel israelere som palæstinensere. Vi kan ikke på nogen måde acceptere, at Israels indbyggere trues af og oplever terrorangreb, og vi anerkender Israels ret til at forsvare sig. Men vi vil heller ikke acceptere, at Israel opretholder og udvider ulovlige bosættelser, og at Israel gennemfører sikkerhedskontroller i besat område som forulemper civile palæstinensere.

At en danskbaseret virksomhed er involveret i disse aktiviteter gør ikke sagen bedre. Danmarks regering har tidligere taget afstand fra G4S' engagement. Vi forventer, at det sker igen. Men vi forventer også, at ansvarlige personer og aktionærer i G4S siger fra i denne sag og får stoppet enhver aktivitet, som støtter bosættelser i de af Israel besatte områder.

G4S må stramme virksomhedens etiske retningslinjer. »G4S Israel - Hashmira Company Ltd« har oven i købet tilsluttet sig FNs Global Compact - et internationalt initiativ startet af FN for at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store etiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. G4S' tilslutning til Global Compact burde derfor forpligte virksomheden. Vi forventer, at G4S vil forstå alvoren i den rejste kritik og leve op til løfterne fra 2002.

Se også: Dansk sikkerhedsfirma i strid med folkeretten eller læs mere på Danwatch hjemmeside