1. januar 0001

FN tager historisk skridt for ligestilling og kvinders rettigheder

FN's medlemslande har den 2. juli besluttet at samle FN's ligestillingsarbejde i en ny enhed under navnet 'UN WOMEN'.

Enheden vil være ansvarlig for FN's operationelle og normative arbejde med køns- og ligestillingsspørgsmål og vil samtidig stå for koordinering og indarbejdelse af disse spørgsmål i hele FN-systemet. Enheden vil være arbejdsdygtig den 1. januar 2011 og blive ledet af en endnu ikke udpeget eksekutiv direktør for 'UN WOMEN'.

I forbindelse med etableringen af 'UN WOMEN' udtaler udviklingsminister Søren Pind: "Det er glædeligt, at ligestillingsarbejdet nu samles i en FN-enhed frem for som hidtil at være spredt på flere organisationer. Danmark har arbejdet målrettet for at få truffet denne beslutning. Nu gælder det om at få enheden til at levere de ønskede resultater. Det vil vi fortsat følge op på. Ligestillingsarbejdet i FN skal styrkes og blive mere slagkraftigt og effektivt. Det skylder vi ikke mindst de mange kvinder i Afrika, som dagligt begrænses af diskrimination, ikke har ordentligt adgang til ressourcer og ikke har indflydelse på de politiske beslutninger, der påvirker deres liv."

Women of the World
Under FN's første generalforsamling i 1946 indkaldte den amerikanske præsidentfrue, Eleanor Roosevelt, de kvindelige delegater, så de sammen kunne adressere 'Verdens kvinder'.
UN Foto: Marcel Bolomey

Oprettelsen af 'UN WOMEN' er et vigtigt fremskridt i den overordnede FN-reformproces, der skal strømline og effektivisere alle FN's operationelle aktiviteter. Således har FN's medlemsstater efter næsten fire års vanskelige reformforhandlinger nu samlet de nuværende fire FN-organer, som arbejder med køns- og ligestillingsspørgsmål (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW*), i en og samme organisation. Dermed får arbejdet med køns- og ligestillingsspørgsmål nu omsider den institutionelle tyngde, som det vigtige område fortjener.

'UN WOMEN' skal gøre FN i stand til at arbejde mere effektivt og målrettet med køns- og ligestillingsspørgsmål i både FN's udviklingsarbejde, humanitære arbejde og arbejdet med fredsbevaring og fredsopbygning. Dermed kan 'UN WOMEN' spille en vigtig rolle i forhold til at adressere de udfordringer, som særligt kvinder står overfor. Dette kan eksempelvis ske med konkrete katalytiske projekter på landeniveau, gennem støtte til kvindenetværk, via rådgivning til nationale regeringer og myndigheder om køns- og ligestillingsspørgsmål.
For at sikre en velfungerende og effektiv enhed, vil det være nødvendigt med en stærk leder af enheden. FN's generalsekretær er i øjeblikket på udkig efter egnede kandidater, så den endelige udpegning formentligt kan ske i forbindelse med FN's generalforsamling i september 2010 i New York.

UNIFEM varetager FN's operationelle ligestillingsaktiviteter, DAW understøtter Kvinde- og CEDAW- kommissionernes arbejde, INSTRAW forsker og gennemfører træning inden for ligestillingsområdet, og OSAGI rådgiver FN's Generalsekretær om integrationen af ligestilling i FN's politikker.

Kilde: Udenrigsministeriet, den 2. juli 2010