1. januar 0001

Få dog talt ud med FN, Rønn

Dette debatindlæg af landsformand Jørgen Estrup blev bragt i Politiken den 18. september 2009

Birthe Rønn Hornbech har det ikke let. Som minister for flygtninge, indvandrere og integration skal hun overholde Danmarks internationale konventionsforpligtelser samtidig med, at hun holder sig på god fod med regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti. Den øvelse på politisk balancebom kommer ganske ofte til at minde om Monty Pytons minister for 'gakkede gangarter': Pia Kjærsgaard ønsker jo et 'opgør med konventionerne', medens regeringen fastholder, at konventionerne og FN spiller en central rolle i Danmarks internationale samarbejde.

Senest blev dette slået fast, da statsministeren jordede sin egen udenrigspolitiske ordfører, Søren Pind, som på bedste DF manér mente, han kunne slippe godt fra at bagtale FN som en organisation, der ikke 'har gjort særlig meget godt her på jorden' - og det på et tidspunkt, hvor den danske regering arbejder intenst for at nå et godt resultat på FN's klimakonference i december i København. Pind valgte fornuftigvis at stikke piben ind og meldte afbud til samme aftens Deadline på DR 2.

Så let er livet ikke for en minister. Birthe Rønn har på det seneste inkasseret dumpekarakter for sin balanceøvelse i forhold til FN's Flygtningekonvention. UNHCR, som på FN's vegne holder medlemslandene fast på deres konventionsforpligtelser, meldte klart ud, at Danmark med udvisningen af de irakiske flygtninge var på gale veje: 'En stat, der sender afviste asylansøgere fra den centrale del af Irak tilbage til den del af landet, fører en politik, som bryder med UNHCR's retningslinier, og det er jo et brud med konventionskravet om non-refoulment'.

Som et grundprincip er flygtninge nemlig af folkeretten beskyttet imod udvisning til områder, hvor deres liv eller frihed kunne være truet. Denne pligt til at beskytte flygtninge imod overgreb gælder uanset, om de pågældende er berettiget til flygtningestatus eller ej. Det er international lov og ret, som Danmark har skrevet under på.<

Det er forskelligt, hvordan man reagerer, når man har begået en alvorlig fejl. Birthe Rønn valgte at gå efter dommeren, lige som tennisstjernen Serena Williams: 'Det er helt utroligt med dem. Nu er der simpelthen gået inflation i UNHCR's påstande om, at vi bryder konventionerne'. Williams blev idømt en mega stor bøde. Den mulighed har FN ikke.

Men det burde jo heller ikke være nødvendigt for at få et kultiveret land som Danmark til at holde sine aftaler. Var det ikke på tide, at vi holdt op med at grave grøfter i forhold til UNHCR og i stedet for gik dialogens vej? Hvis vi mener, at FN spiller en central rolle for Danmarks internationale samarbejde, skulle vi så ikke starte brobygningen og få talt ud om uenighederne?

Serena Williams blev klogere og sagde undskyld. Birthe Rønn behøver blot at invitere UNHCR til en oprigtig dialog for at komme videre. Hvor svært kan det være?

Læs også:

Der var et yndigt land

Oprørende, usmageligt og klamt

Organisationer appellerer om humanitær opholdstilladelse

Birthe Rønns dårlige samvittighed

Lyt til FNs advarsler