LNOB
6. februar 2023

Ny rapport: Ingen skal lades i stikken i Danmark

 

Et af FN’s vigtigste løfter i forbindelse med indfrielse af verdensmålene er, at ingen skal lades i stikken. Leave no one behind er det centrale løfte og omdrejningspunktet for den 2030-agenda, der blev indgået med verdensmålene. Den repræsenterer den forpligtelse som alle FN’s medlemsstater har indgået for at udrydde fattigdom, marginalisering, diskrimination og forskelsbehandling, og reducerer den ulighed det giver, når ikke alle er med.

Den danske rapport ’Ingen skal lades i stikken i Danmark’ er udgivet af en række interesseorganisationer, blandt andet Kvinderådet og Mellemfolkeligt Samvirke, og bidrager med praktisk og metodisk inspiration til, hvordan politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere kan sikre, at alle kommer med i den bæredygtige udvikling. At alle stemmer bliver hørt, og at det ikke er dit køn, hudfarve, etnicitet, alder, funktionsnedsættelse eller mangel på samme, politiske ståsted eller pengepung der betyder, om du har en stemme i den offentlige debat.

Rapporten er samtidig en reminder om, at verdensmålene også er relevante i Danmark og at vi, selvom vi er nået langt, stadig er langt bagud på en række parametre. Eksempler fra rapporten:

  • Ansøgere med anden baggrund end dansk skal sende 53 procent flere jobansøgninger for at komme til samtale, end ansøgere med dansk oprindelse.
  • Andelen af kvinder, der har oplevet seksuel chikane, fysisk vold og/eller trusler på arbejdspladsen er mere så dobbelt så høj som for mænd.
  • Lønforskellen mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen er 14,4 procent. Vel af mærke mellem mænd og kvinder med samme baggrund og job.
  • Mænd er overrepræsenteret på alle folkevalgte poster. F.eks. er blot 19 ud af 98 borgmestre kvinder.
  • Og i Folketinget, kommuner og regioner har kun 3-4 procent indvandrerbaggrund, selvom de udgør næsten 14 procent af befolkningen.
  • Op til 25 procent af den voksne befolkning er digitalt udfordrede og det begrænser deres adgang til hjælp igennem det digitale samfund.
  • Mindst 40.000 har dobbeltdiagnoser og er i større risiko for hjemløshed. De lever 23 år kortere end andre danskere.
  • Og så videre og så videre….

 

Der er altså særdeles gode grunde til at arbejde med at opfylde verdensmålene, også i Danmark. Ingen skal lades i stikken – og alligevel bliver mange det.

Du kan læse mere om FN’s princip Leave No One Behind her

Du kan hente hele den danske rapport Ingen skal lades i stikken i Danmark, her.