Klimabillede Lav
28. oktober 2022

Ny FN-rapport tegner et dystert billede af fremtidens klima

Foto: UN Photo

Verden har kurs mod en temperaturstigning på 2,8 grader, og det er ikke længere realistisk at vi kommer i mål med indsatsen for at nedbringe drivhusgasserne hurtigt nok. Det viser den nyeste FN-rapport med navnet Emissions Gap Report: The Closing Window. Rapporten peger på forskellen mellem de reduktioner, landene har lovet, og det der skal til for at nå Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen på max 1,5 grader.

Allerede i dag ser vi konsekvenserne af klimakrisen. Hyppigere og voldsommere oversvømmelser, tørker, naturbrande og storme. Og stigende temperaturer vil føre til mere af det hele. Både i frekvens og styrke.

Verdens lande har over for FN forpligtet sig til at reducere deres udledning af bl.a. CO2 med 5-10 procent, men for at holde temperaturstigningen under 1,5 grader, skal udslippene sænkes med ikke mindre end 45 procent. Det kræver en hurtig og massiv indsats, hvis vi skal lykkes med opgaven. Og som et af de lande med det højeste CO2-udslip per person bør Danmark tage ansvar og gå forrest i kampen om at nedbringe udledningen.

Det gør vi ikke kun ved at omlægge til grøn energi, men også ved at kigge på landbruget, der med opdræt af grise, køer og andre dyr lægger beslag på tre fjerdedele af landbrugsarealet. Det globale udslip fra landbrug står til at stige to tredjedele de næste tre årtier, medmindre vi finder en anden måde at mætte jordens befolkning på.

I november afholdes COP27 i Egypten. Det er tid til at tage ansvar og finde en løsning.

Det er Danmarks grønne tænketank, CONCITO, der sammen med UNEP’s Copenhagen Climate Centre har været ansvarlig for udarbejdelsen af rapporten, som kan læses her.