Mongolsk Farmer Un Photo
20. december 2022

FN vedtager global aftale om at beskytte dyr og planter

                                                                                                                                                                                                                    Foto: UN Photo

Der er vedtaget en global aftale om at beskytte verdens dyre- og plantearter. Det skete i går formiddag til FN’s topmøde for biodiversitet, COP15, som blev holdt i Montreal i Canada. Målet med mødet var at få vedtaget en form for ’Parisaftale for naturen’, og 196 lande deltog.

Aftalen indebærer en otteårs plan, der forpligter landene til at beskytte biodiversiteten kollektivt, og at der skal afsættes 210 milliarder kroner fra 2030 på beskyttelse af biodiversitet i udviklingslandene. Derudover er der også en opfordring til at bruge 140 milliarder frem mod 2025 på at sikre biodiversitet. Det er en fordobling af det beløb, der bruges nu.

Derudover blev landene enige om, at 30 procent af verdens land- og havområder skal være beskyttet inden 2030. I dag er tallet 17 procent for landområder og 10 procent for havområderne.

Hvorfor er biodiversitet vigtig? Det er det, fordi det er livets mangfoldighed. Biodiversitet er med til at sikre, at naturen overlever, at dyr og arter eksisterer, og at økosystemer består. Liv på landjorden og i havene sikrer ren luft, rent vand og fødevarekæder. Biodiversitet er en livsnødvendighed, hvis planeten skal overleve.

Vil du vide mere om, hvad danske grønne organisationer mener om aftalen? Så læs pressemeddelelsen fra 92-gruppen lige her.