UN7274122 202 (1)
10. december 2022

Der er (desværre) stadig brug for at markere FN’s internationale dag for menneskerettigheder

Foto: UN Photo

Offentlige henrettelser i Iran og Afghanistan, massearrestationer ved fredelige demonstrationer, kinesernes behandling af uighurene og VM i fodbold i Qatar – der er desværre langt til en verden, hvor alle er trygge og sikre, og hvor demokrati og menneskerettigheder er en selvfølge.

Den 10. december er det FN’s internationale dag for menneskerettigheder, det er den dag Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i FN’s generalforsamling i 1948.

Ifølge erklæringen er alle mennesker uanset etnicitet, hudfarve, religion, køn, politisk overbevisning, sprog, religion og økonomiske forudsætninger garanteret demokratiske rettigheder og friheden til at ytre sig. Deklarationen giver ret til at forsamle sig, at danne organisationer og grupper, og kommunikere med hvem man vil. Den slår også fast, at alle har ret til at kritisere myndigheder og advokere for forandringer. Alle stater skal med lov sikre, at menneskerettighedsforkæmpere har mulighed for at bruge deres stemme og også sikre dem mod overgreb.

Det er farligt at kæmpe for menneskerettigheder. Alene i 2020 blev mindst 331 menneskerettighedsforkæmpere dræbt. Der er behov for at Danmark udenrigspolitisk gør mere for at sikre demokratiet, men også at vi som medborgere viser vores solidaritet der kæmper for noget, som de egentlig har krav på.

Hvorfor er menneskerettigheder vigtige? Fordi de giver mennesker mulighed for at tale frit, uddanne sig, arbejde under rimelige vilkår og leve et liv uden frygt. Og fordi det er staterne der står til ansvar for at følge konventionen. Hvis borgere er udsat for tortur eller andre krænkelser, er det staterne der står som ansvarlige. Konventionen sikrer også at grupper, der ellers kan være udsatte, har samme rettigheder i samfundets om alle andre. Det kan være udsatte kvinder, mennesker med handicap eller lgbt+ personer.

FN hjælper med at styrke mennesker gennem uddannelse, viden og ved at skabe aktiviteter, der skaber opmærksomhed om menneskerettighederne. De assisterer regeringer ved at være til stede og hjælper med konfliktløsning, og endeligt sikrer de at fred, sikkerhed, udvikling og menneskerettigheder er med i alt hvad de laver, som en grundstamme i alt FN’s arbejde. Læs mere her. 

Næste år markerer vi 75-året for konventionen, og hele det kommende år vil derfor have fokus på aktiviteter, der leder op til jubilæet.

Læs meget mere om menneskerettigheder på:

Globalis 

FN-forbundets menneskerettighedsudvalgs oversigt over landes overgreb på menneskerettighedsforkæmpere

ONHCR (sekretariatet for FN’s højkommisær for menneskerettigheder) 

eller mere om ONHCRs arbejde her.