Antonio Alarm
26. januar 2022

António Guterres: Fem udfordringer, der kræver handling nu

FN's generalsekretær António Guterres fremlagde for nyligt fem udfordringer, han og FN vil have fokus på i det kommende år, for FN’s generalforsamling. Det er områder som det, ifølge generalsekretæren, haster med at reagere på.

- På et tidspunkt, hvor den eneste sikkerhed er mere usikkerhed, skal landene arbejde sammen for bedre fremtidsudsigter for alle, lød det fra FN's generalsekretær, da han forleden talte for FN's generalforsamling.

Han pegede på fem prioriteter, som det haster med at reagere på.

De fem prioriteter er Covid-19, reform af det finansielle system, klimakrisen, teknologi og cyberspace og fred og sikkerhed.

Herunder kan du læse mere om Guterres' begrundelse for de fem prioriterede mål.


Covid-19 

Det at stoppe spredningen af coronavirus skal være en topprioritet i hele verden.

- Omikron er en anden advarsel, og den næste virusvariant kan blive endnu værre. Vores vigtigste prioritet må være at stoppe denne virus. Foranstaltningerne skal være baseret på videnskab og sund fornuft, og svaret er klart: Vacciner virker. Vacciner redde liv, sagde han blandt andet.

Men der er en skævvridning i udbredelsen af vaccinerne, som vi må gøre noget ved. Vaccinationsraten er syv gange højere i de rige lande sammenlignet med lande i Afrika. Hver måned produceres der 1,5 milliarder doser vacciner, men med det nuværende distributions- og vaccinetempo forventes Afrika først at nå målet om 70 procent vaccineret i 2024. Det er ikke godt nok.

- Vaccinefordeling er skandaløs. Vi har brug for, at vaccinerne spreder sig som en steppebrand, ikke virussen, sagde generalsekretæren.


Reform af det finansielle system

Målet er, at systemet skal bidrage til stabilitet og støtte lande, der har været ramt af økonomiske chok i en krise som f.eks. en pandemi. Skæve investeringer fører til store forskelle i, hvordan landene kommer sig efter en krise. Som følge heraf oplever fattige lande den laveste økonomiske vækst i en generation, mens lande med mellemstore indkomster ikke støttes til at forvalte gælden.

- Lad os sige det, som det er: Det globale finansielle system har ikke moral. Det gavner de rige og skader de fattige. Siden pandemiens begyndelse har jeg slået til lyd for en reform af det finansielle system. Landene skal have mulighed for at investere i de nødvendige foranstaltninger for at komme på fode igen efter pandemien, lød det fra Guterres.

Reformen af det globale finansielle system skal bl.a. sikre en retfærdig omfordeling, sletning af gæld, bekæmpelse af ulovlige pengestrømme og et mere retfærdigt skattesystem. I 2022 vil Guterres fortsat arbejde for reformer og stærkere finansiering af FN's 17 verdensmål.


Klimakrise

Verden er i øjeblikket langt fra sit mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader over det førindustrielle niveau, der er målet med Parisaftalen. Og António Gurerres mindende om, at vi lige nu står til at tabe kampen om at nå målene i aftalen.

- Tallene lyver ikke. Vi skal reducere udledningen af drivhusgasser, men emissionerne stiger. Det lugter af katastrofe. Vi er nødt til at gøre meget mere for at ændre matematikken og nå de mål, vi har sat os i fællesskab.

I 2020 betød konsekvenserne af klimakrisen, at 30 millioner mennesker måtte forlade deres hjem. Flere lande har forpligtet sig til at reducere deres emissioner, mens andre er økonomisk afhængige af kul, som står i vejen for forandringer. De har brug for teknisk og økonomisk hjælp til at få det til at fungere.

Derfor var han også meget klar i sin tale.

- Vi skal stoppe med at bygge nye kulfyrede kraftværker, og vi skal holde op at lede efter mere olie og gas.


Teknologi og cyberspace

Mange mennesker verden over, især kvinder, har ikke adgang til internettet. Derfor er det vigtigt, at vi nu sikrer, at de tre milliarder mennesker, der ikke er online, får mulighed for at bruge internettet. Samtidig skal verden arbejde mere for at bekæmpe kriminalitet som eksempelvis misbrug af data, misinformation og it-kriminalitet i det digitale rum.

- Vi er nødt til at gå i krisetilstand for at sikre, at vi bruger teknologien, og at teknologien ikke bruger os. Det stigende digitale kaos gavner destruktive kræfter og ødelægger mulighederne for almindelige mennesker.

- Vores personlige oplysninger udnyttes til at kontrollere og manipulere os, krænke vores menneskerettigheder og underminere demokratiske institutioner. Vi fratages vores muligheder for at vælge uden selv at indse det, lød det bl.a. fra generalsekretæren.

Han opfordrede til stærkere regulering af rammer for at ændre forretningsmodellen for sociale medievirksomheder, der "drager fordel af algoritmer, der prioriterer afhængighed, vrede og uro på bekostning af offentlig ro og sikkerhed."

Generalsekretæren har foreslået at indføre en adfærdskodeks for at begrænse misinformation online og fremme integriteten af offentlige oplysninger, herunder online.


Fred og sikkerhed

Generelt har verden ikke haft en højere grad af konflikt siden 1945. Og det skal der gøres noget ved. Verden er for lille til så mange urolige områder.

Guterres forsikrede, at FN vil gøre, hvad FN kan for at fremme internationalt samarbejde på flere områder og understregede organisationens engagement i at fremme fred og internationalt samarbejde.

Landene skal stå sammen om at imødegå nutidens udfordringer såsom angreb på menneskerettighederne og retssystemet, stigende populisme, racisme og ekstremisme og eskalerende humanitære kriser, som klimakrisen ifølge UN News bidrager til.

 

Læs hele António Guterres’ tale her.

Du kan også se talen (på video) her.

 

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe