Refugees Welcome
17. marts 2021

Usolidarisk

Regeringens forslag om at at oprette centre for asylansøgere i tredjelande har fået en massiv kritik fra en lang række eksperter og fagfolk. Også FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR forholder sig meget kritisk. Nu kan du støtte et borgerforslag for en mere human og solidarisk flygtningepolitik.

I deres høringssvar, der belt indent tidligere i marts, karakteriserer UNHCR lovforslaget som potentielt underminerende for hele det internationale system for flygtninges beskyttelse: “UNHCR strongly urges Denmark to refrain from establishing laws and practices that would externalize its asylum obligations. UNHCR discourages national stand-alone initiatives, such as the present Danish proposal, which is not founded on solidarity and which may undermine the international protection system.” 

Du kan læse hele høringssvaret her. 

I kølvandet på - også denne regerings flygtningepolitik er der nu blevet fremsat et borgerforslag, der forslår en anden tilgang; en mere human og solidarisk flygtningepolitik. Det er et initiativ, vi kun kan støtte op om i FN-forbundet. 

Læs mere og skriv under her.