OECD rapport 2021
9. september 2021

Ris og ros til Danmarks udviklingsarbejde

Danmarks ulandsbistand bliver rost i den nye OECD-rapport, der evaluerer det danske udviklingsarbejde. Men rapporten konkluderer også, at den danske, nationale asyl- og flygtningepolitik ikke lever op til Danmarks internationale omdømme som forkæmper for menneskerettigheder.

Rapporten understreger, at når det danske udviklingsarbejde i stigende grad arbejder på at nedbringe irregulær migration og prioriterer hjemsendelse af flygtninge fremfor integration, så er det blot et spørgsmål om tid, før Danmark ikke længere bliver set som et foregangsland i kampen for menneskerettigheder.

Rapporten udpeger paradigmeskiftet i februar 2019, som en grund til problematikken, da det gav den danske udlændingepolitik et udpræget fokus på hjemsendelse af flygtninge fremfor integration. Ligeledes fremhæver rapporten, at et modtagecenter uden for Europas grænser ikke viser et billede af Danmark, som et land, der kæmper for at fremme menneskerettigheder.

Hverken Radikale Venstres udviklingsordfører Anne Sophie Callesen eller Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl er overraskede over OECD-gennemgangens fund. De har, ligesom diverse civilsamfundsorganisationer, advaret mod paradigmeskiftets konsekvenser siden dets vedtagelse i Folketinget hvor Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Liberal Alliance stemte for lovforslaget.

I kølvandet på OECD-rapporten har både Enhedslistens Christian Juhl og Radikale Venstres Anne Sophie Callesen - begge medlemmer af FN-forbundets Folketingsgruppe - udtalt, at deres partier vil kæmpe for at frygten for irregulær migration til EU og Danmark skal fylde mindre i udviklingspolitikken på den nye finanslov.

 

Læs rapporten

Opsummering af rapporten

 

UN Photo/ OECD