Biden
9. november 2020

USA’s 46. præsident

Han er blevet omtalt som en dedikeret multilateralist, og hans lange politiske karriere byder på en lang række af eksempler på en stærk, omend ikke ukritisk støtte til FN. Joe Biden er USA næste præsident.

Verdenssamfundet kunne drage et lettelsens suk, da det endelig stod klart, at det bliver Joe Biden og Kamala Harris, der får den enorme opgave, det bliver, at få samlet det splittede USA igen efter 4 år med Donald Trump i det Hvide Hus. Og i mindst lige så høj grad, at få USA tilbage på den globale scene; en scene hvor diplomatiet og det internationale samarbejde vejer tungest. 

Biden har allerede være tydelig i hans løfte om at genindtræde i Parisaftalen, men herudover kommer en lang liste af brud fra Trump-administration på etableret udviklingspolitik, samarbejdspartnere og institutioner… på den internationale orden som FN repræsenterer. For eksempel 

  • Menneskerettighedsrådet; USA trak sig herfra i juni 2018 efter bl.a. den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haleys kritik af Rådet for værende: ”en hyklerisk og opportunistisk organisation, der latterliggør  menneskerettigheder".
     
  • UNFPA; i år er fjerde år i træk, at USA har tilbageholdt sin økonomiske støtte til FN’s Befolkningsfond, der arbejder for at sikre seksuel og reproduktiv sundhed. Tilbageholdelsen var en direkte konsekvens af Trump-administrationens indførelse af ‘The Global Gag Rule’, som forbyder økonomisk støtte til internationale organisationer, der udfører eller henviser til abort.
     
  • UNRWA; i 2018 stoppede USA nødhjælpen til UNRWA, FN’s flygtningeprogram for palæstinensiske flygtninge, der blandt meget andet driver skoler og sundhedscentre.
     
  • WHO; USA valgte i foråret 2020 at fastfryse sit økonomiske bidrag til WHO på grund af håndteringen af COVID-19 - som Trump har insisteret på at referere til som ‘Kina-virussen’.

Hertil kan lægges atomaftalen med Iran fra 2015, New START (våbenkontrolstraktaten med Rusland) og sikkert mere. Med valget af USA 46. præsident, kan vi forhåbentlig se frem til at få et konstruktivt og stabilt USA tilbage på den globale scene. 

Billedet er fra 2016, hvor Joe Biden, som daværende vicepræsident, deltog i Højniveaumødet om vold og diskrimination mod LGBT-personer. Som nummer to fra venstre ses daværende generalsekretær Ban Ki-moon. UN Photo/ Kim Haughton