Timbuktu Fonden 2020
7. oktober 2020

Ny, uafhængig analyse af Regeringens finanslovsforslag

En tydeligere grøn kurs - på bekostning af forankring og bredde. Dét er konklusionen i Timbuktu Fondens årlige analyse af finanslovsforslaget og dansk udviklingsbistand, der lanceres onsdag.

Pressemeddelelse fra Timbuktu Fonden 

Den grønne kurs for det danske udviklingssamarbejde forstærkes, og dansk bistand skal i højere grad rettes mod pionerindsatser. Men det sker på bekostning af den forankring i modtagerlandene, der hidtil har været dansk udviklingssamarbejdes varemærke, ifølge Timbuktu Fondens analyse af finanslovsforslaget for 2021.

S-regeringen fortsætter i sit finanslovsudspil for 2021 den grønne kurs for den danske udviklingsbistand, den indledte i 2019: Ikke blot lægger den op til at tredoble bevillingen til naturressourcer, energi og klimaforandringer i 2021 i forhold til 2019. Store dele af den øvrige udviklingsbistand skal også drejes i en grøn retning, og der skal øget fokus på vand og energi. Det viser dette års analyse fra Timbuktu Fonden af finanslovsforslaget for 2021: ”Grøn kurs ud af krisen.”

0,7 pct. den nye normal

Men analysen viser også, at regeringen på andre væsentlige områder fastholder kursen fra tidligere år: Selv om Rasmus Prehn kalder sig ’solidaritetsminister’, rækker solidariteten ikke Cl – selv midt i en coronakrise, der rammer verdens fattige allerhårdest – at løfte dansk bistand fra de 0,7 pct. af BNI, som de borgerlige regeringer har gjort Cl den nye normal, og som er langt under den ene pct. som for 20 år siden og de 0,85 pct. som for 5 år siden. Det er heller ikke nyt, at Danmark skal give mere Cl at hjælpe flygtninge i de nærområder, der ligger fjernt fra Danmark.

Samtidig bliver prisen for at gøre mere på udvalgte punkter under stadig snævrere økonomiske rammer tydeligere: Snart kan Danmark stå helt uden prioritetslande ikke bare i Latinamerika, men også i Asien. Nu skal dansk bistand i stigende grad re6es mod ’pionerindsatser’ – det, der tidligere blev betegnet som projektstøtte. Og de mange nye pionerindsatser finansieres ved at skære i de landeprogrammer, der har sikret forankringen af den danske bistand i modtagerlandene netop for at opbygge den kapacitet og de institutioner i modtagerlandene, der er nødvendige forudsætninger for resultater og bæredygtighed.

Analysen fortæller også, hvordan det danske bidrag Cl EU-bistanden er steget voldsomt – både i absolutte tal og som andel af den faldende danske bistand. Og at Danidas årtier gamle oplysningspulje og oplysningsudvalg kan være fortid. Puljen blev i al stilhed corona-suspenderet i 2020, og udvalgets termin udløb. Hvad der skal ske med de millioner, oplysningsbevillingen hidtil har rådet over, er uvist.

Download rapporten her. 

”Grøn kurs ud af krisen” udgives af Timbuktu Fonden og er skrevet af freelancejournalist Jesper Heldgaard, der i mere end 20 år har dækket udviklingssamarbejde. Den følger op på rapporterne: ”Engang verdens bedste” (2016), ”Et skridt frem efter to skridt tilbage” (2016), ”For godt til at være – helt – sandt” (2017), ”På kanten” (2018) og ”En ny start?” (2019). Læs mere på Fondens hjemmeside.