MRdagen 2020
10. december 2020

I dag er FN’s Menneskerettighedsdag

“Mennesker og deres rettigheder må og skal være omdrejningspunktet  for genopretningen efter Coronapandemien.” Sådan lyder det fra FN’s generalsekretær på Menneskerettighedsdagen.

“Pandemien har haft uforholdsmæssige store konsekvenser for verdens svageste grupper; personer med funktionsnedsættelser, kvinder og piger samt minoritetsgrupper. Og det er sket, fordi fattigdom, ulighed, diskrimination, ødelæggelser af vores miljø og andre krænkelser af menneskerettighederne har gjort vores samfund enormt skrøbelige,” udtaler FN’s generalsekretær, Antonio Guterres.  

Se FN's temaside med mere baggrund, materialer til download, quizzer og meget mere standup4humanrights.org 

SE OGSÅ 

“Kampen for rettigheder er kamp for frihed”Debatindlæg i Fyens Stifttidende af Roya Moore, medlem af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg.