1. juli 2019

Vi søger en informationspraktikant

[genopslag]

 

Interesserer du dig for FN? Og er du nysgerrig på, hvordan det er at arbejde i NGO-verdenen i Danmark? Med et dansk fokus med globalt perspektiv? Så kan det være, du er en af vores nye praktikanter.

Vi søger en ny informationspraktikant til efteråret 2019.

Det er vigtigt for os, at du, efter din praktik ved os, går herfra med en håndgribelig erfaring med dine arbejdsområder og med en forståelse for og et netværk ud i NGO-verdenen.

Det kræver af dig, at du er selvstændig og er indstillet på at arbejde i en politisk styret organisation med et lille sekretariat. Det kræver af os, at vi er klar med vejledning og støtte undervejs. Til gengæld ved vi, at du får et afsæt at trække på for dine studier og din karriere – og at vi får et uvurderligt indspark til vores arbejde.

Du er for eksempel

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse
 • Interesseret i FN-systemet, international politik og udvikling og formidlingen heraf
 • Interesseret i virket af en medlemsorganisation
 • Velformuleret på skrift og i tale
 • Samarbejdsvillig, men selvstændig

For informationspraktikanten vil ansvarsområdet bl.a. dække

 • Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden globalis.dk, herunder oversættelse fra norsk, og udarbejdelse af temaer til hjemmesiden
 • At medvirke til at opdatere og videreudvikle vores oplysningsmateriale til brug i Skoletjenesten og andre oplysningsaktiviteter, herunder vores nye brætspil Verdensmål på Spil
 • At holde dig opdateret med, hvad der rører sig omkring FN.
 • Deltagelse i relevante arrangementer
 • Indgå i sekretariatets generelle arbejde og opgaver

Du vil i løbet af perioden bl.a. få:

 • Praktisk organisatorisk erfaring.
 • Indblik i arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Erfaring med at arbejde med frivillige.
 • Praktisk erfaring med målrettet kommunikation til børn og unge.

Stillingen er på mellem 25-30 timer (ca. 4 dage om ugen) primært inden for normal kontortid alt efter, hvordan det passer ind i dit skema. Stillingerne er ulønnede.

Lidt om os:

Vi er en selvstændig, dansk forening (NGO), der har til formål at styrke interessen for FN. Samtidig søger vi med kritiske øjne at påvirke og præge FN.

I FN-forbundet arbejder vi lokalt, nationalt og internationalt med borgere, politikere, organisationer og andre FN-forbund for bl.a. at:
opnå international fred og sikkerhed

 • skabe grobund for demokrati og respekt for menneskerettighederne i Danmark og resten af verden
 • fremme ligestilling og forbedre udsatte gruppers vilkår og rettigheder
 • sikre en bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling, lokalt og globalt
 • sikre fortsat opbakning til Danmarks aktive deltagelse i og støtte til multilateralt samarbejde i regi af FN

Vi har til huse på Tordenskjoldsgade 25, st.th, 1055 København K.

Har stillingen fanget din interesse, så send din ansøgning inkl. cv til Anne Marie Wium-Andersen: [email protected] senest søndag den 11. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter. Forventet start er primo september 2019. 

Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til kontakte os, enten direkte til Anne Marie ([email protected]) eller til [email protected]