13. november 2019

Skarpe advarsler mod bebudet lovforslag om børns statsborgerskab

Regeringen har bebudet et opgør med det langvarige politiske og juridiske princip om, at man som barn af danske forældre – uanset hvor man fødes i verden – automatisk bliver dansk statsborger. Dét kommer i kølvandet på det nu stadfæstede lovforslag om, at Danmark kan fratage statsborgerskabet fra en person, der karakteriseres som fremmedkriger.  

Forslaget bygger på en tidligere aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, men udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holder fast i, at forslaget, der meget kort fortalt går ud på, at børn, der fødes i såkaldte ’forbudte områder’ ikke længere skal have dansk statsborgerskab, vil blive fremsat til december.

Efter en skarp kritik fra en række høringssvar, har han dog udtalt, at han ’vil overveje det nærmere’.

Blandt kritikerne er bl.a. Institut for Menneskerettigheder.

”Et barn har ret til samme statsborgerskab som sine forældre, og det skal ikke straffes for forældrenes handlinger. Fratager Danmark barnet denne beskyttelse, vil det være en krænkelse af barnets menneskerettigheder. Vi anbefaler derfor, at regeringen ikke fremsætter lovforslaget for Folketinget,” siger direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen. Han fortsætter: ”Børnene risikerer ikke alene at miste deres danske statsborgerskab. I nogle tilfælde vil de blive statsløse, og det vil have alvorlige konsekvenser for deres menneskeretlige beskyttelse.”