Kvoteflygtninge
16. maj 2019

Opfordring til igen at åbne for FN’s kvoteflygtninge

FN-forbundet og Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder opfordrer de politiske partier til, at Danmark efter valget igen tager imod FN’s kvoteflygtninge. Vi håber, at de politiske partier over for os, men især over for vælgerne, vil redegøre for deres holdning til dette spørgsmål.

Kvoteflygtninge er flygtninge, som allerede i årevis har siddet i UNHCR’s flygtningelejre, og som udvælges under medvirken af UNHCR, danske myndigheder og ngo’er til at blive genbosat i Danmark. Vi kan derfor sikre os, at det er flygtninge som bevisligt er forfulgte, som har et umiddelbart og reelt beskyttelsesbehov, har det nødvendige integrationspotentiale og har en positiv holdning til det danske samfunds værdier.

I Danmark har der altid været en meget bred opbakning til FN, og det var derfor ekstra beklageligt og et meget dårligt eksempel at vise resten af verden, da Danmark i december 2017 lukkede for modtagelsen af kvoteflygtninge.

Vi håber, at de politiske partier over for os, men især over for vælgerne, vil redegøre for deres holdning til dette spørgsmål.

 

Med venlig hilsen,

 

For FN-forbundet:                        For Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder:

Jørgen Estrup, Formand               Karsten Fledelius, Formand