UNSG UN Photo/Kim Haughton
25. juni 2019

En glemt hjørnesten i dansk udenrigspolitik

På enkelte meget centrale punkter har Danmarks forhold til FN ændret sig afgørende. Det gælder brugen af militær magt, fokuseringen på danske kommercielle interesser samt vægtningen af indenrigspolitiske hensyn, som f.eks. på migrationsområdet). Det skriver Louise Riis Andersen i sit bidrag til DIIS' Foreign Policy Review 2019, der netop er udkommet.

Abstractet lyder: 

"Efter den Kolde Krig har FN’s rolle i dansk udenrigspolitik været gradvist aftagende. Med udgangspunkt i begreberne doktrin og ordenspolitik afdækker denne artikel, hvordan FN er blevet marginaliseret gennem årene. Der spørges samtidig, om krisen for den regelbaserede orden og multilateralisme kan bane vej for en revitalisering af dansk FN-aktivisme.

Ændringerne i dansk FN-politik er i de fleste henseender gradvise snarere end kvalitative. Der er stadig tale om en nordisk småstatsprofil, om end med et lavere engagement. Men på enkelte meget centrale punkter har Danmarks forhold til FN ændret sig afgørende. Det gælder især brugen af militær magt, fokuseringen på danske kommercielle interesser samt vægtningen af indenrigspolitiske hensyn (især på migrationsområdet). På den baggrund argumenterer artiklen for, at det danske svar på krisen i den internationale retsorden burde være at genetablere FN som en hjørnesten i dansk udenrigspolitik."    

Find udgivelsen, der kan downloades gratis på DIIS' hjemmeside

 

UN Photo/Kim Haughton