1. januar 0001

Et nyt lavpunkt er nået i dansk politik

DF har indgivet et forslag for Folketinget om at skrive Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ud af dansk lov. Udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen mener 'ikke, det vil give noget at bekymre sig om', men det vil få ganske alvorlige konsekvenser for helt almindelige borgeres retsbeskyttelse i Danmark.

barbed-wire-606977_1920

 

 

Mens Grundloven beskytter en lang række af helt grundlæggende rettigheder, så som religionsfrihed, personlig frihed, boligens ukrænkelighed, ejendomsrettens ukrænkelighed, ret til arbejde og erhverv, ret til undervisning, ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed samt dommeres uafhængighed, så efterlader den også nogle huller i forhold til den fulde beskyttelse af borgerne.

På Justitsministeriets side kan man læse:

"Siden 1992 har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention også været en del af dansk ret. Konventionen omhandler en række rettigheder, herunder bl.a.: ret til livet, forbud mod tortur mv., forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive retsmidler.

Desuden er der vedtaget tillægsprotokoller, der opregner flere rettigheder, herunder beskyttelse af ejendomsret."

Læs nyheden på Berlingske her, og læs også Morten Helveg Pedersens timelige reaktion i hans blog på samme avis.