1. januar 0001

Mange nye kræfter for globalt ansvar

At sikre den folkelige forankring af FN på tværs af geografi, alder og køn var et gennemgående tema for FN-forbundets Landsmøde, der blev afholdt i weekenden - og vil være det i arbejdet, der venter forude for FN-forbundet. Som landsformand Jørgen Estrup understregede i sin politiske beretning:

"Vi skal i fællesskab sikre, at bæredygtig udvikling også bliver den centrale dagsorden i regeringskontorerne og på Christiansborg. Det kræver mobilisering af de egentlige beslutningstagere - den danske befolkning. Det er en dansk dagsorden, fordi vi alle - ʻwe the peoples' - har et fælles ansvar for klodens fremtid."


For første gang i 10 år blev FN-forbundets Landsmøde afholdt udenfor København, nemlig i Aalborg. Med den engagerede og motiverede - og relativt nystartede - kreds i Nordjylland var det oplagt at lægge Landsmødet her.


>> Se billeder fra Landsmødet

>> Se glimt fra debatten på Twitter


Jørgen Estrup vil fortsat sammen med Trine Marqvard Nymann Jensen varetage formandsskabet i FN-forbundet, mens både forretningsudvalg, bestyrelse og repræsentantskab har fået mange nye ansigter.


Bestyrelsen består nu således af (nyvalgte markeret med stjerne):


Jørgen Estrup (landsformand)

Trine Marqvard Nymann Jensen (næstformand)

Flemming Thøgersen, FORA (hovedkasserer)

Berit Asmussen* (medlem af forretningsudvalget)

Jan Møgelbjerg,* Retsforbundet (medlem af forretningsudvalget)

Andreas Dybkjær-Andersen,* Mellemfolkeligt Samvirke

Hanne Severinsen,* Venstre

Holger Hansen*

John Kierulf

Jolanta Gaizutiene, Radikale Venstre

Kurt Mosgaard*

Lave K. Brock

Lena Jørgensen*

Linda Herzberg, Det jødiske Samfund i Danmark

Line Drewes

Niklas Møller Rendboe*

Torben Jacobsen, Dansk-Rumænsk Forening

 

Med de nye og gamle kræfter tilsammen er vi ikke i tvivl om, at det er en sammensætning, der stiller FN-forbundet stærkt overfor de opgaver, der venter. Og afsættet er godt; med medlemsfremgang og stigning i projektomsætning og aktiviteter landet over, står FN-forbundet stærkere i dag, end det har gjort længe.

Det er der brug for, for FN og det multilaterale samarbejde er under pres - og FN-forbundet er den eneste ngo herhjemme, der fremhæver FN og det multilaterale forhandlingssystem som dét sted, hvor nøglen til løsningerne på de globale problemer findes.


Der vil blive nok at se til de næste par år, men vi er klar.

 

Landsmødet vedtog bl.a. også udtalelsen, 'Uacceptabelt, at Danmark ikke deltager i nedrustnings- og våbenkontrolsamarbejdet'.