1. januar 0001

United Nations Youth Association er sparket godt i gang!

UNYA havde sin lancering i FN-byen lørdag d. 31. maj, hvor intet mindre end 100 unge FN-interesserede mennesker dukkede op.

Mignote Libsedal, UNYA´s formand, bød folk velkommen og gennemgik UNYA´s struktur, bestyrelse og partnerorganisationer. UNYA består allerede af partnerorganisationerne og interessegrupperne DanMun, DanMun Society, Think Rights, Skoletjenesten, FN-Byens praktikanter og FN-forbundet.

 

Unge mennesker er engagerede
Alle partnerorganisationerne introducerede hver især deres arbejde, og hvordan det er relateret til den FN´s arbejde. Anne Marie fra FN-forbundet lagde vægt på det politiske engagement blandt unge. I dagene omkring Europa Parlaments valget fortalte hun, at unge blev kritiseret for ikke at stemme og tage stilling til deres verden omkring dem. Men det, at over 100 unge mennesker troppede op en solrig lørdag i maj, for at høre, hvordan de kan engagere sig i den globale dagsorden beviste heldigvis det modsatte. Engagementet blandt deltagerne var stort og snakken gik på kryds og tværs af de fremmødte, hvor mange idéer blev delt.

 

Gæstetaler fra FN
Liuichi Hara fra UNFPA (FN´s befolkningsfond) fortalte om vigtigheden af ungdomsengagement og hvordan hans vej ind i FN-systemet havde været lidt af omveje. Han opfordrede de unge til at engagere sig i netop forummer som UNYA, da det giver en platform for at få sin stemme hørt og kan være et springbræt ind i FN.

 

UNYA´s næste skridt
Var du ikke med til lanceringen, men vil du stadig gerne være engageret? Så kom med når UNYA´s sekretariat holder møde d. 18. juni kl. 19:00 hos FN-forbundet på Store Kongensgade 36, 4. th. Her vil vi med afsæt i de mange idéer fra lanceringen etablere de første udvalg og arbejdsgrupper - du kan tilmelde dig via Facebook.

Ønsker I mere information, så skriv til info@unya.dk og besøg hjemmesiden og Facebook.

 

Billede1rt