1. januar 0001

Den multilaterale bistand skæres – igen


562507_10150833895856541_1054209780_n

UN Photo/JC McIlwaine

 

Rige som fattige lande kæmper med grænseoverskridende problemer, som følge af globale skadevirkninger og kriser, og det må være nok så meget den multilaterale som den bilaterale bistand, der skal bidrage til at finde løsninger.

Danmarks multilaterale bistand og især den, som går til FN's organisationer og programmer, har været i 'frit fald' siden årtusindeskiftet. I 2013 var der tale om en beskeden stigning, men den glæde holdt kort.

Finanslovsforslaget for 2015, der netop er fremlagt, lægger op til endnu en beskæring af den multilaterale udviklingsbistand, der fordeles gennem bl.a. FN.

Det foreslås at den bilaterale bistand skal stige fra 9.686 mio. kr. i 2014 til 10.492 mio. kr. i 2015 (en stigning på godt 8%), mens den multilaterale bistand foreslås at falde fra 3.483 mio. kr. i 2014 til 3.339 mio. kr. i 2015 (et fald på godt 4%).

I forhold til den totale bistand foreslås den at stige fra 13.269 mio. kr. i 2014 til 13.931 mio. kr. i 2015 - en stigning på knap 5%. Fratrukket 100 mio. kr. i reserver, vil den procentvise fordeling mellem bilateral og multilateral bistand ændres fra 73,55% / 26,45% i 2014 til 75,86% / 24,14% i 2015.

 

>> Du kan finde den del af forslaget,
der vedrører Udenrigsministeriet kan findes på Finansministeriets hjemmeside