1. januar 0001

USA mister sin stemmeret i UNESCO

Efter UNESCO's medlemslande tilbage i 2011 gav palæstinenserne fuldt medlemskab af organisation, besluttede USA at indefryse sin økonomiske støtte til UNESCO, hvad der beløb sig til 22% af organisationens samlede budget.

USA havde indtil fredag morgen til at betale sit udestående, men da det ikke skete, mistede landet helt automatisk stemmeretten. Det samme for Israel, der ligeledes indefrøs sin støtte efter optagelsen af Palæstina.

FN-forbundets landsformand, Jørgen Estrup udtalte i den forbindelse:

"Det er en pinlig sag for USA, at man føler sig nødsaget til at benytte sig af straffeaktioner efter en fuldstændig fri stemmeafgivning i FN.

(…) Det her stopper mulighederne for at skabe dialog. Det vil være en smuk handling, hvis EU går ind og samler stumperne op. Ellers bliver vigtige kulturelle opgaver, som UNESCO skal udføre, ramt helt tilfældigt af en storpolitisk konflikt"

UNESCO er en af FN's store særorgansationer, der arbejder for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information. Organisationen er måske mest kendt i forbindelse med verdens kulturarv, men arbejder også med en række projekter for at fremme pressefrihed, kulturelle rettigheder, læse- og skrivefærdigheder og meget mere.