1. januar 0001

Anerkend Vestsahara

FN-forbundet og danske politikere i Vestsahara, mens Fakta sælger tomater fra det besatte område.

Formanden for Genvej til Udvikling, en af FN-forbundets medlemsorganisationer, opdagede forleden tilfældigt, at Fakta sælger konflikttomater fra Vestsahara. Læs mere i rapporten " Label and Liability", der er udgivet af Emmaus Stockholm.

 

Danske politikere besøgte Vestsahara i januar 2013, og udtalte bl.a.:

"Forholdene i Vestsahara er stadig uacceptable. Saharienne generes af den Marokkanske regering - og der er alvorlige brud på menneskerettighederne. Det er vigtigt at de vestlige lande presser Marokko, så det gamle løfte om en afstemning om Vestsaharas selvbestemmelse eller selvstændig kan gennemføres. Et vigtigt dansk bidrag kan være at anerkende Vestsahara ligesom Sverige netop har gjort."

 

Fra FN-forbundets besøg i Vestsahara og flygtningelejren i Tindouf, Algeriet, november 2012, skrev Lave Broch og Ann Kristina Mikkelsen Bojsen bl.a.: 

United Nothing

Det fremgik klart, at der er en utilfredshed blandt unge i lejren angående den nuværende fredsproces. FN blev et par gange omtalt som "United Nothing". Spørgsmålet er hvor længe Polisarios ledelse kan afvise de yngre flygtninges modvilje mod våbenhvilen og FN's fredsproces. Vi fik oplyst, at de yngre kræfter i det seneste valg til Polisarios parlament fik klar fremgang.

Lave i Vestsahara
Lave Broch, medlem af FN-forbundets forretningsudvalg og Freds- og Konfliktløsningsudvalg, interviewes til det lokale TV  

Mangel på nødhjælp

Derudover er der mangel på medicin og fødevarer og flere af de projekter som ikke mindst Spanien har støttet er gået i stå. Folk i lejren har heller ikke en normal hverdag. Vi mødte folk som kun arbejdede tre timer om dagen og fem dage om ugen.

Vi fik også bekræftet, at Norge og Sverige bidrager bilateralt til lejren i modsætning til Danmark og at finanskrisen betyder generelt mindre nødhjælp. Spanien var den største bilaterale bidragsyder og deres støtte er faldet med over 40 %. Hvert år laver nødhjælpsorganisationer en samlet analyse af hvor meget hjælp der er brug for, og den nødhjælp som modtages er pt. langt fra dette niveau.  

Tortur og forsvindinger

Ifølge Polisario så er over 5.000 mennesker forsvundet i den af Marokko kontrollerede del af Vestsahara. Efter at i langt tid have afvist, at politisk aktive civile saharier blev fængslet og tortureret af marokkanske myndigheder og i nogle tilfælde døde i marokkansk fangenskab har Marokko tilstået og lavet en liste på over 600 forsvundne mennesker, der er blevet fængslet af de marokkanske myndigheder og personer, der er døde i fængslerne. Der er også rapporter om tortur.

FN's særlige Vestshara-rapportør og FN's rapportør angående tortur har tidligere i år besøgt den besatte del af Vestsahara. Dette er et klart fremskridt, der kan være med til at skabe et bedre internationalt overblik angående menneskerettighedssituationen i landet.

Frankrig er imod

Men det vil også være en klar fordel, hvis FN's fredstyrke MINURSO får udvidet sit mandat til også at gælde overvågning angående menneskerettighedssituationen i hele Vestsahara, hvilket FN-forbundet også kræver og som der er normal praksis ved andre FN-missioner. Frankrig har dog i FN's sikkerhedsråd modsat sig en sådan udvidelse af mandatet for MINURSO.