1. januar 0001

Anbefalinger til Danmark fra FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har nu offentliggjort dets anbefalinger – de såkaldte ”Concluding Observations” - til den danske regering efter eksaminationen i begyndelsen af maj i år.

Efter Danmarks eksamination fredag den 10. maj 2013 i FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, har komiteen nu offentliggjort dets anbefalinger "Concluding Observations" til den danske regering.

Der var både ris og ros til den danske regering. Mens vedtagelsen af den rettighedsbaserede udviklingsstrategi i 2012 blev fremhævet positivt, blev det igen påpeget, at Danmark halter bagud, når det kommer til  beskyttelse af menneskerettigheder, det vil sige inkorporering af menneskerettighedskonventionen i dansk lovgivning. Det gælder f.eks. ligestilling, anti-diskrimination og ungearbejdsløshed.

FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har til opgave at undersøge deltagerstaternes overholdelse af forpligtelserne iFN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder (ICESCR) og således overvåge, hvorledes deltagerstaterne gennemfører de forpligtelser, de har påtaget sig ved at tiltræde konventionen.

Konventionen fra 1966 er en af FN's grundlæggende menneskerettighedskonventioner og indeholder en lang række økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af forskellig karakter. Konventionen trådte i kraft for Danmark d. 3. januar 1976.

Du kan finde Komiteens konklusioner på OHCHR's hjemmeside, hvor du også finder Danmarks rapport og rapporten fra Institut for Menneskerettigheder (blandt flere).