1. januar 0001

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Udtalelse fra FN-forbundets repræsentantskabsmøde den 21. april 2012

495391
UN Photo/ Eskinder Debebe


DANMARK SKAL SIKRE FOLKELIGT FORANKREDE, GLOBALE LØSNINGER I FORBINDELSE MED RIO+20

I en verden, der er væsentligt ændret siden FN's miljø- og udviklingskonference 1992, er der behov for bred folkelig medvirken til at sikre globale løsninger. Det skal ske i forbindelse med FN's bæredygtighedskonference, Rio+20, der afholdes i juni 2012.

Desværre er civilsamfundet i mange lande under pres, og mange regeringer søger med alle midler at undertrykke uafhængige aktørers aktiviteter.  Derfor er der behov for, at Rio+20-konferencen ender med beslutninger, der anerkender, involverer og sikrer civilsamfundet, som en selvstændig social aktør.

Denne anerkendelse, involvering og sikring kan gennemføres ved aftaler om reformerede, internationale institutioner i FN's regi, som understøtter det at tænke globalt og handle lokalt. På kort sigt bør det indebære at omskabe FN's Miljøprogram, UNEP, til en international miljøorganisation, og at etablere et bæredygtighedsråd til afløsning af FN's bæredygtighedskommission, CSD. Dette råd skal bygge på CSD's erfaringer med civilsamfundsinvolvering, blandt andet de såkaldte 'multistakeholder dialogues', og også bygge på erfaringerne med etableringen af FN's menneskerettighedsråd, særligt den tilbagevendende lande-evaluering: 'universal periodic review'. På længere sigt er der behov for reform og styrkelse af FN's økonomiske og sociale råd, ECOSOC, med plads til alle aktører, så det får mandat og kompetence til at agere effektivt i en forandret verden.

 

  • Danmark skal arbejde for, at civilsamfundet involveres på alle niveauer, herunder at civilsamfundet sikres selvstændige handlemuligheder til en omstilling til bæredygtighed -- både i selve Rio+20-konferencen, og i arbejdet der følger, når konferencens beslutninger skal gennemføres.

 

  • Danmark skal arbejde for at sikre en proces, der kan medvirke til at skabe inkluderende og robuste globale institutioner i regi af FN, som kan bidrage til en omstilling til bæredygtighed.

 

  • Danmark skal følge op på Rio+20 ved at etablere et nationalt bæredygtighedsråd, der kan medvirke til en dansk omstilling til et bæredygtigt samfund, herunder tackle modsætninger mellem vækst og bæredygtighed. I forbindelse hermed, har rådet også et ansvar for at gøre opmærksom på det enkelte menneskes rolle omkring forbrugets omfang og indhold.

 

  • Endelig skal Danmark arbejde for, at det internationale samfund anerkender, at udviklingslandenes tilpasningsproces er omkostningskrævende og derfor krævertilførsel af ekstra finansiering, f.eks. gennem en global skat på finansielle transaktioner.