1. januar 0001

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Udtalelse fra FN-forbundets bestyrelsesmøde i anledning af 8. marts: FN-forbundet opfordrer alle, borgere, foreninger, regeringer og det internationale samfund, til at sætte kampen mod diskrimination og undertrykkelse af kvinder meget højt på dagsordenen. Nok ses der fremskridt, men adskillige steder går udviklingen i negativ retning.

Kvindernes internationale kampdag - der blev markeret for netop 100 år siden i år efter at være foreslået i Danmark i 1910 - er også siden 1985 FN's dag til markering af kvinders ret til ligestilling - en ret som de fleste steder på kloden er langt fra at være en realitet.

Verden har de seneste par årtier set en voksende fundamentalisme, hvor mænd insisterer på at gamle normer og skikke, skal blive virkelighed igen, ofte med henvisning til religiøse skrifter eller traditionelle æresbegreber. Konsekvensen er blandt andet, at kvinder i mange samfund bliver nægtet lige juridisk ret, bliver afskåret fra lige eller fuld adgang til det offentlige rum, fra retten til uddannelse og fra arbejde udenfor hjemmet og i øvrigt bliver gjort ansvarlige for mænds eventuelle svigt og mangel på ansvarsfølelse.

Der er grund til særlig opmærksomhed overfor kvinder i samfund i krig, konflikt eller i anden form for dyb krise. Her bliver kvinder ofte dobbelt ramt, både af generelt dårlige forhold, men ofte også af vold fra mænd, som delvis lader frustrationerne gå ud over kvinder og børn.

Kvinders ret til at bestemme over egen krop, og hvorvidt de ønsker at få børn eller ej, er også langt fra en realiseret ret, hvilket ikke mindst skyldes at millioner af kvinder ikke har anden mulighed end at leve i økonomisk afhængighed af mænd. Her er der brug for en forstærket indsats mod handel med kvinder. Tvangsægteskaber, ofte med kvinder langt under myndighedsalderen, er ligeledes et alvorligt problem i nogle samfund.

Andelen af kvinder som præsidenter, regeringsledere, ministre, parlamentsmedlemmer, erhvervs- og organisationschefer m.v. er fortsat meget lav i de fleste af verdens lande og er et symptom på, at der fortsat er langt igen før rettigheder og muligheder er de samme for kvinder som for mænd - selv i samfund, hvor ligestillingen formelt er på plads.

FN har nyligt samlet sin indsats for kvinders rettigheder i UN Women, hvilket understreger den vægt, som det internationale samfund lægger på styrkelse af kvinders rettigheder. FN-forbundet glæder sig over Danmarks opbakning til FN's arbejde på dette felt.

FN-forbundet opfordrer den danske regering til, både i sin udenrigspolitik, herunder i sit engagement i FN, og i sin indenrigspolitik at arbejde aktivt for bedre ligestilling, ligeløn og respekt for kvinders fundamentale rettigheder.