1. januar 0001

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Regeringen har udeladt størstedelen af de danske NGOers kritiske vurderinger i den rapport, der danner grundlag for, at Danmark skal til eksamen i menneskerettigheder hos FNs Menneskerrettighedsråd i starten af maj. Uacceptabelt, mener NGOer.

Regeringen har holdt sig for det kritiske øje, da de skrev rapporten til FNs Menneskerettighedsråd, som i næste uge skal vurdere, hvordan det går med menneskerettighederne i Danmark - den såkaldte UPR (Universal Periodic Review).

I forløbet op til færdiggørelsen af regeringsrapporten har Udenrigsministeriet holdt møde med en række NGOer om situationen i Danmark. NGOerne har i processen afgivet deres input til ministeriet. Men disse kommentarer er næsten fuldstændig udeladt i regeringens endelige rapport. Det siger ni NGOer og menneskerettighedsorganisationer, som har været involveret i UPR'en.

Ukritisk regering

"Rapporten er gennemgående ukritisk og forholder sig i det store hele ikke til konkrete problemstillinger og områder, hvor der kunne være tale om brud med menneskerettighederne fra dansk side. Ikke mange NGOrnes kommentarer har fundet vej ind i rapporten", siger Dorrit Rée Akselbo, juridisk rådgiver i Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

Hun peger på, at regeringen i sin omtale af f.eks. Niels Holck-sagen fuldstændig underlader at komme ind på, at sagen vedrører spørgsmålet om brugen og anvendeligheden af såkaldte diplomatiske forsikringer, der skal sikre, at personer, der udleveres til lande, hvor der bruges tortur, ikke udsættes for en sådan behandling.

Beklageligt og uacceptabelt

Danmark er før blevet kritiseret for at være for ukritisk og senest i forbindelse med eksaminationen af Danmark ved FN's Børnekomite i januar 2011, blev det påpeget af komitéen, at Danmark ikke havde været tilstrækkelig selvkritisk i rapporteringen.

"Hele formålet med eksaminationen både hos FN's Børnekomité og ved Menneskerettighedsrådet er jo, at stater skal være selvkritiske og reflekterende, så menneskerettighedssituationen kan forbedres. Derfor er det dybt beklageligt, at regeringen ikke forholder sig til de fleste af de områder, hvor udsatte gruppers rettigheder reelt er i spil i Danmark og ikke kommer ind på væsentlige saglige og kritiske vurderinger fra ngoer.  Det styrker ikke respekten for de universelle rettigheder og de FN-institutioner, der håndhæver dem", siger Inger Neufeld, børnepolitisk konsulent i Red Barnet.

Jørgen Estrup, landsformand for FN Forbundet supplerer:

"Skiftende Folketing har i bred enighed underskrevet og ratificeret FN-konventionerne. Alligevel oplever vi nu, at folketingsmedlemmer sætter spørgsmålstegn ved Danmarks forpligtelser. Det viser, at der har udviklet sig en manglende respekt for FNs normgivende rolle omkring menneskerettigheder. Det er vigtigt, at der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at Danmark er et ansvarligt medlem af FN. Ellers risikerer vi, at landene alene fokuserer på egne nationale interesser og afviser at tage medansvar for de fælles globale problemer via FN."

LÆS NGO'ERNES FULDE KRITIK AF REGERINGENS RAPPORT HER


Fakta om UPR

Den 2. maj 2011 skal Danmark til eksamination ved FN Menneskerettighedsråd under den såkaldte Universal Periodic Review (UPR) på dansk Universelle Periodiske Bedømmelse. UPR'en blev indført i 2006 og indebærer, at samtlige FNs 192 medlemslande eksamineres en gang hver fjerde år for at undersøge, om de lever op til deres internationale forpligtigelser på menneskerettighedsområdet. Til brug for eksaminationen har Danmark udarbejdet en 20 siders rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark samt på Færøerne og i Grønland.  Det er første gang, Danmark skal til eksamination ved FNs Menneskerettighedsråd.

De ti NGOer som står bag kritikken er:
Dansk Racediskriminations Komite; Dansk-Russisk Forening; Danske Handicaporganisationer; Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder; European Network Against Racism; FN Forbundet; Kvinderådet; Red Barnet; RCT -Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre; Retspolitisk Forening.

 

For yderligere kommentarer:

Jørgen Estrup, landsformand. Tlf.: 30 70 33 25