1. januar 0001

Integration er ikke assimilering

Pressemeddelelse udsendt den 9. marts 2011

 

»I mine øjne er multikultur, og de spor, det trækker efter sig, ved at få det hele til at krakelere - og det vil jeg bekæmpe alt, hvad jeg kan,«, Søren Pind, JP den 9. marts 2011

Søren Pind har som ny integrationsminister udtalt sig i skarpe vendinger om at udlændingepolitikken, og hvad der skal kræves af udlændinge i Danmark.

"FN-forbundet mener, at udlændinge gennem århundreder har bidraget positivt til udviklingen i Danmark. Dette er også tilfældet i dag. En positiv integration kommer kun, hvis vi som flertalsbefolkning tager åbent og positivt imod mennesker, der flytter til Danmark.

Der skal selvfølgelig også stilles krav for at få del i velfærdsgoderne, og vi skal forsvare og udvikle kerneværdier i vort samfund. Men det betyder ikke at vi skal tvinge udlændinge til assimilering.

Man forsvarer ikke danske værdier ved at starte et nyt korstog. Frisind er en dansk kerneværdi i Grundtvigs fædreland. Jeg håber derfor, at Søren Pind som ny integrationsminister fremover vil tænke sig godt og grundigt om og prøve at forstå, hvad hans udmeldinger betyder for integrationen. Vi skal ikke have et assimileringsministerium" udtaler Jørgen Estrup, formand for FN-forbundet.