1. januar 0001

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Det er ikke ofte, at man kan læse om Vestsahara-konflikten i danske medier. Alligevel var der fyldt godt op med deltagere, da FN-forbundet tirsdag 22. februar afholdt debatmøde under overskriften ”Hvordan skabes der fred i Vestsahara?”.

Generalmajor Kurt Mosgaard, der er tidligere chef for FN's mission i Vestsahara (MINURSO), fortalte om den historiske baggrund for konflikten i Vestsahara, og om hvordan FN arbejder i området. Mosgaard fik under sin tid som chef for MINURSO bl.a. startet et omfattende minerydningsarbejde i landet, og han fik vedtaget, at FN skulle lave inspektioner om natten, da det er om natten, at parterne oftest flytter rundt med de militære enheder. Mosgaard forklarede også, at der var risiko for, at unges utilfredshed vil vokse, hvis der ikke arbejdes på en løsning af konflikten.

 

Vestsaharas selvstændighedsbevægelse, POLISARIO, var repræsenteret af Mohamed Beissat, der er bevægelsens Deputy Chairman of Foreign Affairs Committee. Beissat forklarede bl.a. hvordan Francos Spanien havde indgået en aftale med Marokko og Mauretanien, og han argumenterede for, at Marokko havde forskellige synspunkter om Vestsaharas tilknytning til Marokko. Bl.a. havde Marokko på et tidspunkt ment, at Mauretanien havde ret til det sydlige Vestsahara, men efter at Mauretanien trak sig ud af området, fik Marokko den opfattelse, at også denne del af landet tilhører Marokko. Beissat kritiserede også Frankrig for at besværliggøre fredsprocessen.

 

På trods af en invitation til at deltage i debatmødet, var Marokkos ambassade desværre ikke repræsenteret. Til gengæld var mange marokkanske deltagere mødt op, og de bidrog til at gøre debatten livlig. Nogle mente, at POLISARIO arbejdede for Algeriet, og at Vestsahara havde været marokkansk i over 1000 år. Det førte til en heftig debat, hvor Beissat svarede igen og ytrede, at der ikke var noget historisk belæg for, at Vestsahara skulle have været marokkansk.

 

Lave K. Broch, formand for FN-forbundets Fred & Konfliktløsningsudvalg, afrundede mødet og slog fast, at FN-forbundet sætter fokus på denne konflikt, fordi vi kan gøre en forskel. Vi skal ikke kun følge med i hvad medierne interesserer sig for, men vi bør også se på hvad vi kan gøre for at skabe fred i en konflikt som denne, hvor der er våbenhvile og en FN-mission. Et af målene må være at udvide FN-missionens mandat, så FN kan monitorere menneskerettighedsforholdene i Vestsahara og flygtningelejrene.

 

Danmarks udenrigsminister, Lene Espersen, havde sendt en hilsen med ønsket om et godt møde. I sin hilsen forklarede hun, at Danmarks regering også støtter, at FN-missionen får kompetence til at monitorere menneskerettighedssituationen på linje med andre FN-missioner. Endvidere slog hun fast, at regeringen ønsker, at folkeretten skal respekteres i forhold til EU's fiskeriaftale med Marokko.

 

FN-forbundet takker for det flotte fremmøde og den gode og livlige debat.