1. januar 0001

Veloverstået landsmøde i FN-forbundet

På FN-forbundets landsmøde 30.-31. oktober 2010 markerede forsamlingen deres holdning til FN og det multilaterale samarbejde - og dets rolle på den danske politiske scene.

"FN figurerer usædvanlig højt på den danske regerings dagsorden med en klar opbakning fra Folketinget. Alligevel underminerer danske politikere FN. Det er ikke seriøst. "

 

Landsmøde 1
Næstformand Trine M.N. Jensen og formand Jørgen Estrup

Sådan udtaler FN-forbundets -genvalgte- landsformand Jørgen Estrup sig, og fortsatte:

"Sandheden er banal: FN er et mellemfolkeligt organ, som aldrig bliver stærkere, end medlemslandene ønsker - eller magter."

"Nogle danske politikere synes at have glemt deres børnelærdom. De tror tilsyneladende, at FN blev sat i verden for at udbrede demokratiet som politisk styreform og fremme vestlige interesser og kultur. De har i modsætning til FN's fædre aldrig forstået, at dialog og samarbejde er andet og mere end kapitulation. At det på lang sigt kan være den eneste vej til konfliktløsning. "

"FN som organisation sætter snævrere rammer for de mulige løsninger; derfor er organisationen i en tilstand af permanent og gennemgribende reformering."

 SE RESULTATET AF VALGET TIL FN-FORBUNDETS  BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB HER


 

Landsmødeforsamlingen vedtog udtalelser om:

Danmark i krig, hvor vi stiller spørgsmålet, om det skal være Wikileaks, der får regeringen tilbage på sporet?

Dernæst kræver FN-forbundet, at regeringen må genskabe respekten for menneskerettighederne.

Og sidst, hvor vi påpeger, at regeringen udadtil har holdt høj profil i FN-sammenhæng, men når det kommer til praktisk politik, er der ofte langt fra de flotte ord til konkret handling - og opstiller en række konkrete forslag til handling med udtalelsen: Dansk FN-opbakning i praksis - ikke kun i ord

 
Find den fulde politiske beretning fra landsformanden her.

Landsmøde 2