1. januar 0001

Lyt til FN's advarsler

FN-forbundet opfordrer til, at de afviste irakiske asylansøgere gives humanitær opholdstilladelse.

FN-forbundet opfordrer til, at Danmark følger internationale konventioner og advarslerne fra FN's Flygtningehøjkommissariat og derfor undlader at tvangshjemsende de afviste irakiske asylansøgere. FN-forbundet appellerer til, at man giver de irakiske flygtninge humanitær opholdstilladelse, da væsentlige hensyn af humanitær karakter taler for det.

Ud fra en sikkerhedsvurdering for to uger siden har FN's Flygtninge-højkommissariat, UNHCR, netop advaret mod den dårlige sikkerhed i det centrale Irak. og frarådet hjemsendelser til de områder, som en stor del af de 282 afviste irakere skal tvangshjemsendes til. UNHCR advarer tillige om, at enlige kvinder samt religiøse og etniske minoriteter er særligt truede i Irak. Tæt på halvdelen af de 282 afviste irakiske asylansøgere, der planlægges tvangshjemsendt, vil ifølge UNHCR være truede i Irak. 

De traumer, som mange af de irakiske flygtninge kom med, da de søgte beskyttelse for krig, tortur og forfølgelse i Irak er blevet forværret under deres årelange, uvisse ophold i danske flygtningelejre. Mange af de afviste asylansøgere har et behandlingsbehov som ikke kan opfyldes i Irak. Asylansøgernes børn har ingen tilknytning til Irak og vil antagelig ikke engang kunne begå sig sprogligt. 

Internationale konventioner bør ligge til grund for en humanitær dansk flygtningepolitik, og vi opfordrer til, at regeringen revurderer sin stadig mere inhumane flygtningepolitik. Det er vigtigt, at Danmark som traditionelt foregangsland på menneskerettighedsområdet lever op til både ånd og bogstav i FN's flygtninge-, børne- og torturkonventioner. 

FN-forbundet understreger, at man indenfor den eksisterende danske lovgivning med Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 har mulighed for at vise en human flygtningepolitik, hvis der er politisk vilje hertil. Derfor opfordrer FN-forbundet til, at Integrationsministeren i stedet for tvangshjemsendelser giver de afviste irakiske asylansøgere humanitær opholdstilladelse indtil en frivillig hjemsendelse kan ske.