Få besøg af en gæstelærer

 

Skoletjenestens undervisere har en stor viden om globale forhold og FN's arbejde, og de forstår at formidle komplekse problemstillinger om for eksempel Verdensmålene, udvikling, flygtninge, menneskerettigheder, børnearbejde eller fred og konflikt til eleverne i folkeskolen. Oplæg kan tilpasses temauger eller projektarbejder. 

Undervisningsforløb koster 750 kr. pr. underviser + underviserens transport. Kontakt os gerne for at høre mere på fnforbundet@fnforbundet.dk.