Karriere i FN

Interesseret i en karriere i FN? Så deltag i et af vores arrangementer og hør mere om jobmulighederne i FN-systemet!

--- English below ---

Dette semester arrangerer FN-forbundet en række events om jobmulighederne i FN. Alle, der er interesserede i en karriere i FN er inviterede til at deltage i vores studiestartsarrangementer i de store universitetsbyer.

Arrangementerne finder sted i:

  • Roskilde, d. 24. september 2019, på Roskilde Universitet (tid og lokale annonceres snarest). Oplægsholder: Jean-Luc Marcelin
  • Aalborg d. 3. oktober 2019 kl. 14.15-16.00, på Aalborg Universitet, Fibigerstræde 16, lokale 1.208. Oplægsholder: Jean-Luc Marcelin
  • Aarhus på Aarhus Universitet. Oplægsholder: Birgitte Møller. Tid og sted følger. 
  • Odense på Syddansk Universitet. Oplægsholder: Birgitte Møller. Tid og sted følger.
  • København på Københavns Universitet. Oplægsholder: Birgitte Møller. Tid og sted følger. 

Program:

- Kort præsentation af FN-Forbundet og vores arbejde

- Oplæg om karrieremulighederne i FN v. Jean-Luc Marcelin, Programme Specialist ved UNDP i FN-Byen eller Birgitte Møller, tidligere Specialkonsulent i Udenrigsministeriet. Birgitte og Jean-Luc vil dække en lang række af jobmuligheder, herunder ordinære ansættelser og stillinger som Junior Professional Officers, UN Volunteers og praktikanter. Derudover vil de give et indblik i arbejdsmiljøet og fortælle om, hvordan man som ansøger kan gøre sig selv attraktiv.

Efter præsentationen vil der være en Q&A session, så forbered endelig de spørgsmål, som du ikke vil brænde inde med.

Du vil desuden høre om FN-Forbundet, vores aktiviteter og muligheden for at engagere dig i vores arbejde. For alle nye medlemmer har vi et særligt tilbud om fuldt 2020 medlemskab for alle, der indmelder sig i forbindelse med disse studiestartsarrangementer.

Arrangementerne er gratis og vil foregå på engelsk.

Vores tidligere arrangementer om dette emne har været populære, så sørg for at møde op i god tid, hvis du vil være sikker på en god plads.

---

Interested in a UN career? Then join one of our events and learn more about job opportunities within the United Nations!

This semester the Danish United Nations Association is organizing a range of events about the job opportunities within the UN. Everyone interested in pursuing a career at the UN is invited to participate in our events that will take place in Copenhagen, Roskilde, Odense, Aarhus and Aalborg.

The events will take place in:

  • Roskilde on the 24. September 2019, at Roskilde University (time and location will be announced shortly). Presenter: Jean-Luc Marcelin
  • Aalborg on the 3rd of October 2019, 14.15-16.00, at Aalborg University, Fibigerstræde 16, room 1.208. Presenter: Jean-Luc Marcelin
  • Aarhus at Aarhus University. Presenter: Birgitte Møller. Time and place tbc.  
  • Odense at University of Southern Denmark. Presenter: Birgitte Møller. Time and place tbc.
  • Copenhagen at University of Copenhagen. Presenter: Birgitte Møller. Time and place tbc.

Programme:

- Brief introduction to the Danish UNA and our work

- Presentation of career opportunities at the UN by Jean-Luc Marcelin, Programme Specialist at the UNDP Office of Human Resources in Copenhagen or Birgitte Møller, former Special Consultant to the Danish Ministry of Foreign Affairs. They will present a broad range of job opportunities, including ‘regular’ appointments, as well as assignments as Junior Professional Officers, UN Volunteers and interns. Additionally, they will provide insights into the work environment and explain what you can do to become an attractive applicant.

After the presentation, there will be Q&A session, so please feel free to prepare questions that you won’t miss asking.

Additionally, you will hear about the Danish UN Association, our activities and opportunities for engagement in our work. For all new members who register at these semester-start events, we have a special offer that includes full 2020 membership.

The events are free of charge and will be in English.

Our previous events on this subject have been very popular, so if you want to be sure to get a good seat, we suggest that you show up early.