Få besøg af en gæstelærer

Mini MUN Climate Conference

Mini MUN Israel-Palæstina

Mini MUN Flygtninge

Mini MUN Syrien

MiniMUN på JohannesGymnasiet

Originalartikel fra JohannesGymnasiets egen hjemmeside www.js.gym

 

 

"Det er let at have en mening, men langt sværere, når man skal overbevise andre om, at den mening, man har, også er den rigtige"


"Det er let at have en mening, men langt sværere, når man skal overbevise andre om, at den mening, man har, også er den rigtige"

 

Sandheden i denne sætning gik op for en gruppe elever fra 1.g på JohannesGymnasiet, da de deltog i et daglangt rollespil om problemerne i Mellemøsten med fokus på Palæstina og Israel.

Tre entusiastiske spilleledere fra FN-forbundet styrede spillet, som foregik i skolens samlingssal, der i dagens anledning skulle gøre det ud som mødesalen i FN's Sikkerhedsråd. Eleverne repræsenterede, i grupper på to, forskellige medlemslande blandt rådets midlertidige og permanente medlemmer.

Eleverne mødte - ligesom rigtige diplomater - ikke uforberedt op til mødet i Sikkerhedsrådet. Dagen før var de blevet introduceret til rollespillet, og de var også blevet orienteret om forskellige aspekter af konflikten gennem et foredrag af Mellemøsten-eksperten, journalist Jens Nauntofte.

Derudover havde eleverne også haft mulighed for at sætte sig nøjere ind i synspunkterne fra de lande, som de skulle repræsentere, og for at forberede deres respektive lands indledningstale. Efter landene havde præsenteret deres synspunkter fulgte en levende debat, hvor eleverne hurtigt fik sig levet ind i "deres lands" stilling til konflikten. Og som i den virkelige verden tog også i rollespillets fiktive verden stormagterne hurtigt initiativet og prægede debatten.

Målet for det ekstraordinære møde i dette mini-Sikkerhedsråd var fremsættelse og vedtagelse af en resolution, som skulle føre til våbenhvile mellem parterne. Resolutionsudkastet blev formuleret med møje og besvær, men blev ved den efterfølgende afstemning forkastet af et flertal af landene, hvorefter alle måtte i gang med at formulere og fremsætte en ny resolution.

Hvad får elever på en 1.g årgang så ud af alt dette? Meget. Eleverne lærte hurtigt at ramme den rette diplomatiske tone, at bruge de rigtige ord og de rigtige tiltaleformer, og de lærte også hurtigt diplomatiets svære kunst, når de midlertidigt kunne suspendere mødet i Sikkerhedsrådet for at hellige sig den vigtige og nødvendige korridor snak.

Eleverne gav efter spillets afslutning udtryk for, at det havde været en spændende, men svær dag. De havde på den hårde måde erfaret, at det ikke altid var lige let at bruge den magt og indflydelse, som de var blevet udstyret med ved spillets begyndelse.

Krisen i Mellemøsten mellem Palæstina og Israel blev ikke løst på JohannesGymnasiet i løbet af en enkelt dags rollespil, men eleverne fik en klarere fornemmelse af, hvad en del af konflikten går ud på og hvor svært det er at navigere i international sammenhæng for at løse en konflikt, der på sigt kan få betydning for os alle.

Foto: WFP

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk