FNs problem i CAR

Udfordringer for den nye flygtningehøjkommissær

Danmark & Menneskerettighederne

APPEL Stop lidelserne i Syrien

Danmark eksamineret i FN

Spørgsmålet om værdighed

Et spørgsmål om lederskab

Kejseren har ingen klæder

FN er blevet den globale sikkerhedsaktør ingen turde håbe på

Lad Danmark være foregangsland

Hvor bliver regeringens udspil af?

Europa står på kanten til en humanitær krise

En bredere og mere folkelig diskussion af fremtidens FN

I am Syrian

Hvem skal være FNs næste generalsekretær

UNHCR stiller sig tvivlende over EUs flygtningeaftale

Giv FN i Vestsahara mandat til at overvåge menneskerettighederne

I dag skriver FN historie

Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning

Hvem bliver FNs næste generalsekretær

Danmark i krig

Engang verdens bedste

Spørgsmålet om Arktis

FN har bekræftet sin fortsatte relevans

Det er tid til at tage globalt ansvar

Forstemmende & uforståeligt

Verdens første Humanitære Topmøde er begyndt

Et skridt af gangen

Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater

Udviklingspolitik handler ikke kun om bistand

FN-forbundet med i opfølgning på FN-anbefalinger

Masser af FN på Folkemødet

Globalt ansvar og hjertesager på Folkemødet

Udkast til ny udviklingsstrategi præsenteret på Folkemødet

Samarbejdets svære kunst og Brexit

Som brødre vi dele

Debat om FNs fredsbevarende missioner

Her er data på Verdens tilstand

Verden 2030

Ulige magtforhold mellem Vesten og Afrika udfordrer FNs fredsbevarende arbejde

Danske børn og unge lærer at forandre verden

Mogens Lykketoft takker af i New York

Topmøde vedr. flygtninge og migranter

Den 71. generaldebat er begyndt

Globalt ansvar & hjertesager

Næstsidste taler på podiet

Én for 7 milliarder - eller én for 5 stormagter

Klimaaftale træder i kraft i dag

Folketinget er åbnet

FNs næste Generalsekretær sandsynligvis fundet

Uafhængig analyse: Dansk udviklingsbistand alvorligt svækket

Guterres ny FN-chef: Med fornyelse som dagsorden

Partnerskaber, der skaber forandring

FN-dag ─ 24. oktober

Vores klode, vores fremtid - vores ansvar

Mange nye kræfter for globalt ansvar

Den Internationale Straffedomstol mister afrikansk opbakning

Konventioner under pres

Donald Trump er USA’s næste præsident. Hvad vil det betyde for FN?

Vi må ikke opgive troen på det globale samarbejde

Verdensmålene er for al politik og for alle lande. Også Danmark

Mogens Lykketoft 70

Hvor bliver handlingsplanen for verdensmålene af?

Hvor bliver handlingplanen for verdensmålene af?

COP22 i Marrakech

Vestlig militær passivitet ikke fejlen i Syrien

At gøre det umuliges kunst

Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning

taxes_ed

 

Afsløringen af, at et advokatfirma i Panama, som fast praksis og med lokal lovgivning i ryggen, har hjulpet i tusindevis af personer og virksomheder med oprettelse af selskaber til at skjule penge, viser endnu engang, at global regulering af skattespørgsmål er helt nødvendig.

Fair beskatning er en livsbetingelse for sammenhængskraften i samfund og ligeledes et vigtigt led i arbejdet med at finde finansiering til realisering af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som i september 2015 blev enstemmigt vedtaget i FN's generalforsamling.

Det er uholdbart, såvel med forskellige regler for, hvilke indkomsttyper, der er skattepligtige, da dette undergraver landes beskatningsmuligheder, som at ejerskab - som i Panama-sagen - kan skjules for myndigheder gennem særlige typer af selskaber.

Ligeledes et det stærkt bekymrende, i hvor høj grad transnationale virksomheder søger at organisere sig med henblik på minimal skattebetaling. Det globale erhvervsliv bør skabe en virksomhedskultur med et langt større samfundsansvar.

FN-forbundet opfordrer den danske regering til at arbejde aktivt for FN-vedtagne rammer for ensartede, transparente og velfungerende skattesystemer verden over.

Mere specifikt opfordrer FN-forbundet til, at der bl.a. arbejdes for

  • En udstrakt oplysningspligt i alle lande og territorier med henblik på åbenhed om skattespørgsmål samt afsløring af hvidvask af penge, knyttet til kriminalitet.
  • Generel anvendelse af åbne skattelister for virksomheder, fonde og andre juridiske personer.
  • At rammer besluttes globalt i FN og ikke alene i mere snævre sammenslutninger som fx OECD og EU.
  • En væsentlig øget bemanding af FN's komité om skattespørgsmål, hvor p.t. kun en håndfuld personer er ansat til at beskæftige sig med hele verdens skatteforhold.
  • Øget støtte til forbedret skatteadministrativ kapacitet, især i udviklingslande.
  • Tilføjelse af "korrekt skattebetaling" som et kriterium for virksomheder for at kunne være omfattet af "Global Compact", et kodeks for god virksomhedsadfærd.
  • Pres gennem sanktioner på lande og territorier, som aktuelt tilbyder helt eller delvist skattely.
  • Regler som vil betyde, at skatteprovenuet fra virksomheder som arbejder i flere lande fordeles i forhold til virksomhedens økonomiske aktivitet i de pågældende lande.

Et af formålene for FN er, jf. FN-pagten, "at anvende mellemfolkelig organisation til befordring af økonomiske og sociale fremskridt for alle folkeslag". Det er på høje tid, at medlemslandene giver støtte til, at FN effektivt kan fremme denne målsætning, herunder ved at opstille rammer for fair beskatning.

 

Udtalelsen blev vedtaget på FN-forbundets bestyrelsesmøde den 13. april 2016

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk