UDTALELSE

FN-forbundet til regeringen: Overhold Danmarks aftale med FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, om modtagelse af kvoteflygtninge.

 

691975-1

Statsminister Lars Løkke Rasmussen på talerstolen under Topmødet vedr. flygtninge og migranter, der mundede ud i New York-erklæringen

UN Photo/ Amanda Voisard

 

Den danske regerings beslutning om på ubestemt tid at udskyde modtagelsen af kvoteflygtninge gennem FN har vakt opsigt internationalt. Danmark bryder med et historisk princip om samarbejde med UNHCR om genbosætning af flygtninge. Et princip om fælles ansvar for flygtninge, som vi har hyldet siden 1978 - i næsten fire årtier.

I 2014 aftalte den daværende danske regering med UNHCR, at Danmark i perioden 2014-16 ville genbosætte 1.500 kvoteflygtninge, hvilket svarede til det gennemsnit på 500 flygtninge årlig, som Danmark har aftaget siden 1989. De to første år af perioden har Danmark levet op til aftalen. Men i 2016 mangler vi stadig at modtage 491 kvoteflygtninge. Dem og andre sårbare kvoteflygtninge med håb om fremtidig genbosættelse i Danmark efterlader regeringen nu strandet på ubestemt tid i flygtningelejre - og med den falske begrundelse: ʻDanmark er fyldt op'.

Flygtningenes baggrund og status er på forhånd screenet af UNHCR, og Danmark beslutter gennem samtaler med de pågældende, om de opfylder danske regler og særlige prioriteringer. Ovenikøbet er deres integrationspotentiale en væsentlig del af bedømmelsen.

For flygtningene selv er det afgørende, at de har et realistisk håb om genbosættelse. Ellers rummer deres ophold i UNHCR's lejre ingen udsigt til en tålelig tilværelse for dem selv og deres familie. De vil søge fremtiden andre steder sammen med de millioner af andre flygtninge, som allerede er i bevægelse.

Derfor er det afgørende, at Danmark sammen med andre lande løfter det ansvar for genbosættelse af flygtninge, som vi igennem FN har påtaget os.

Den danske statsminister har i New York for få uger siden på Danmarks vegne tiltrådt den erklæring om flygtninge og migration, som alle FN's medlemmer har vedtaget. Det er en vigtig del af erklæringen, at genbosættelse af kvoteflygtninge skal forøges.

Ikke mindst på den baggrund har Danmarks bebudede stop for kvoteflygtninge vakt opsigt og anfægtet dansk troværdighed. Derfor skal beslutningen ændres.

 

12. oktober 2016

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk