Syriens befolkning skal beskyttes mod overgreb

Sådan udtaler FN-forbundets bestyrelse 22. august 2012

 

Situationen i Syrien bliver mere og mere uholdbar med nu mere end 17.000 dræbte og grove overgreb i form af tortur mod andre titusinder. Der begås formentlig handlinger, som med rette kan betegnes som forbrydelser mod menneskeheden både af regeringsstyrker og deres støtter og af oprørernes militser.

I en situation hvor det internationale samfund beklageligvis ikke endnu har en fælles strategi for at stoppe volden og sikre, at der tages skridt mod demokratisering og forsoning, må de internationale kræfter sættes ind for at mindske de humanitære konsekvenser for civilbefolkningen og beskytte særligt sårbare grupper.

Syrien_shell
Efterladenskaber efter endnu et angreb i byen Homs, Syrien                 UN Photo/ David ManyuaFN-forbundet finder, at princippet om Responsibility to Protect, som har en global tilslutning, må operationaliseres af FN's sikkerhedsråd, så volden mindskes og flest muligt forbliver i live.

Der må fra FN, EU, Den Arabiske Liga m.fl. insisteres på, at Røde Kors, Røde Halvmåne og andre humanitære organisationen får mulighed for at bringe lægemidler og mad til de, som er afskåret herfra, og at hårdt sårede kan blive behandlet. Ligeledes må der skaffes husly til de, som har fået deres boliger ødelagt.

To grupper i Syrien synes særligt sårbare og deres sikkerhed kræver ekstraordinær opmærksomhed. Den ene er den halve million palæstinensiske flygtninge, og den anden den kurdiske minoritet i det nordlige Syrien. Begge grupper betragtes som fremmede i det syriske samfund og er i særlig stor risiko for at blive kastebolde og voldsofre i striden mellem regeringstropper og oprørsstyrker.

Det er ligeledes vigtigt, at forfulgte har mulighed for at søge tilflugt i nabolandene Libanon, Tyrkiet, Irak, Jordan og Israel, og at disse lande får hjælp, også af UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, til at håndtere modtagelsen af et større antal flygtninge.

FN-forbundet beklager, at FN's Sikkerhedsråd har indstillet observatørernes tilstedeværelse, uanset at deres muligheder for at forhindre vold ville være begrænsede og de forblev i landet. I situationen er det imidlertid vigtigt, at uafhængige iagttagere dokumenterer, hvad der sker, også under hensyn til senere straffesager ved Den Internationale Straffedomstol, ICC.

Diplomatisk må der fortsat arbejdes på at skabe en enig international holdning til konflikten, at begrænse konfliktens internationalisering samt at undersøge muligheden for fredsmægling. Her har især de fem permanente medlemmer i FN's Sikkerhedsråd et stort ansvar. Bilateral støtte til forskellige parter fra bl.a. Rusland, Iran, Saudi Arabien og USA bør forsøges stoppet til fordel for en fælles holdning i FN's Sikkerhedsråd, der kan danne udgangspunkt for at lægge et effektivt pres på især den syriske regering.

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk