Rapport fra Danmarks FN-glemmebog – noget om statsløse

Det er FN’s opgave at virke for, at internationale problemer løses internationalt, f.eks. gennem bindende aftaler om hvordan medborgere i denne verden behandles. Og det er medlemsstaternes opgave at gøre, hvad de har forpligtet sig til – Danmark ikke undtaget.

Blandt medborgere i verden, som har hårdt brug for internationale regler, er personer som er statsløse, da disse mangler rettigheder som statsborgere har. Dette har stået klart i årtier og førte i 1961 til, at FN's medlemslande stemte for en konvention, som forpligtede til at give statsløse statsborgerskab under visse betingelser. Det danske folketing besluttede i 1977 at ratificere konventionen, hvilket betyder, at bestemmelserne siden har været at regne som dansk lov.

Det har for nylig vist sig, at danske myndigheder for nogle år siden, øjensynligt i 2004, pludselig begyndte at ignorere disse lovbestemmelser, ikke længere administrerede efter dem og i flere år hævdede, at de ikke havde gyldighed. Hvordan denne forglemmelse blev en realitet, forsøger Folketinget i øjeblikket at få regeringens forklaring på - mens konventionens bestemmelser nu fungerer som lov igen.

I et samråd 9/2 forklarede den nuværende integrationsminister, at der var tale om en banal forglemmelse, og afviste at nogen med vilje skulle have handlet negativt mod statsløse unges FN-baserede rettigheder.

FN-forbundet står undrende overfor denne forklaring og ser frem til, at Folketinget stiller uddybende spørgsmål. Regeringens/ministeriets forsømmelse betyder - ud over konsekvenser for de direkte berørte - at Danmark har undladt at opføre sig som et ansvarligt medlem af FN. Det er FN-forbundet meget imod, da det gør det ekstra svært at opbygge en global retsorden.

Bestemmelserne i konventionen går kort fortalt ud på, at personer som er født som statsløs i et land - i dette tilfælde Danmark - og har opholdt sig det mest af opvæksttiden i samme land, har ret til statsborgerskab - og kan indgive ansøgning når vedkommende er blevet myndig og indtil det 21. år. Derefter er døren lukket, hvilket har ramt hårdt i denne sag.

Det hører med, at den nyere "Børnekonvention" betyder mulighed for at søge statsborgerskab i en yngre alder, hvorfor denne konvention også er overtrådt i sagen.

Ifølge konventionen om statsløse er der ikke andet end grov kriminalitet, som kan begrunde et afslag, hvis man i øvrigt opfylder fødsels- og opholdskrav. Alligevel har myndigheder, øjensynligt, uden at gøre opmærksom på det, gennem 6-7 år ment at nye skrappe generelle betingelser for at opnå statsborgerskab i Danmark skulle overtrumfe konventionens bestemmelser. En sådan tolkning er der ingen dækning for i konventionen, faktisk tværtimod.

FN-forbundet ser som nævnt frem til at få sagen ordentligt belyst - hvordan hele to konventioner kunne "glemmes"? Endnu mere ser vi frem til, at regering og Folketing tager ved lære af denne sag for at undgå nye fadæser af lignende karakter. Det må være muligt at etablere kvalitetssikring og gennemsigtighed, sådan at lovbestemmelser fra FN-konventioner ikke igen ryger ud med badevandet - eller hvad der nu skete?

 

Ole Olsen

Formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg

Munkesøvej 21B

4000 Roskilde

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk