Afskaf terrorlisterne og fasthold eksisterende folkeret


Udtalelse fra FN-forbundets bestyrelse den 30. november 2011:
 

Terrorisme og terrorhandlinger skal altid fordømmes. Men 'krigen imod terror' og stemplingen af modstandsbevægelser som terroristiske har i flere tilfælde ramt uskyldige ofre, ført til alvorlige brud på menneskerettighederne og skadet arbejdet for fred i verden. Danmark og verdenssamfundet må lære af disse fejl. 

Med udgangspunkt i 'krigen imod terror' har Danmark og andre lande accepteret eller støttet handlinger med store menneskelige omkostninger til følge.  Klare eksempler på dette er Danmarks og EU's terrorstempling af eksempelvis de tamilske tigre, PKK, Hamas og Hizbollah.

I Sri Lanka førte terrorstemplingen af den ene part til, at fredsprocessen blev ødelagt, hvorefter borgerkrigen blussede op. Danmark, Sverige og Finland måtte trække sine fredsobservatører ud af Sri Lanka, mens Norge og Island forsøgte at opretholde fredsmissionen i en kort periode. FN skønner, at titusinder af civile efterfølgende blev dræbt og endnu flere oplevede overgreb. 

Det internationale samfund var forud for terrorstemplingen blevet advaret af den svenske chef for Sri Lanka Monitoring Mission, Ulf Henricsson. Han mente, at terrorstemplingen ville ødelægge fredsprocessen. Desværre fik han ret.

FN-forbundet opfordrer Danmarks regering til gennem FN og andre internationale organer at arbejde for afskaffelse af de internationale terrorlister. Terrorhandlinger skal stoppes og terrorister retsforfølges gennem brug af eksisterende folkeret og kompetente domstole som Den internationale Straffedomstol.

Konflikter løses ikke ved, at den ene part i en væbnet konflikt udråbes som terrorister. Men kun hvis man bringer parterne sammen til skabelse af en fredsløsning.

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk